Portfolio : Triple A Professional Consulting Co.,Ltd

บริการด้านการวิจัยเชิงธุรกิจ
ชื่อโครงการ:โครงการคอนโดมิเนียม
ย่านแจ้งวัฒนะ
บริษัท:--
ประเภทโครงการ:Condominium
ลักษณะโครงการ:Low rise Condominium 7 ชั้น
พร้อม Community Mall
กว่า 800 ตร.ม.
การให้บริการ:การทำวิจัยตลาดในลักษณะการสัมภาษณ์เชิงกลุ่ม
(Focus Group)
มูลค่าโครงการ:60 ล้านบาท

โครงการคอนโดมิเนียม ย่านแจ้งวัฒนะ

บริษัท ทริปเปิ้ล เอ โปรเฟสชั่นแนล คอนซัลติ้ง จำกัด
http://www.facebook.com/pages/Triple-A-Professional-Consulting
Tel : 0-2686-3417, e-mail : info@triple-apc.co.th
  • ให้บริการด้านที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
  • ให้บริการด้านงานวิจัย สำรวจ และ วิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
  • ให้บริการด้านการวางแผนการตลาดอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
  • ให้บริการด้านการวางแผนการใช้สื่อโฆษณาและบริการด้านสื่อโฆษณาอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
  • อ่านต่อ....