Services : Triple A Professional Consulting Co.,Ltd

เราพร้อมให้บริการ ในการให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทตั้งแต่การวิเคราะห์ วิจัย สำรวจ การวางแผนการตลาด การวางแผนการใช้สื่อโฆษณา รวมไปถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดหาแหล่งเงินทุน การบริหารงานโครงการทั้งงานก่อสร้าง งานขาย และงานตลาด ทั้งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย (Residential) และ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Commercial) ให้กับลูกค้าบุคคล องค์กร สถาบัน ได้ทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดในการให้บริการเพิ่มเติมทางผ่าน contact us หรือ ทาง Facebook เรายินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ขอบเขตการให้บริการ

 • ให้บริการด้านที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
 • ให้บริการด้านงานวิจัย สำรวจ และ วิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
 • ให้บริการด้านการวางแผนการตลาดอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
 • ให้บริการด้านการวางแผนการใช้สื่อโฆษณาและบริการด้านสื่อโฆษณาอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
 • ให้บริการด้านการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท อันประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านกายภาพ การออกแบบเบื้องต้น และความเป็นไปได้ทางกฎหมาย การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินและการลงทุน
 • ให้บริการในการจัดหาแหล่งเงินทุนในการดำเนินการโครงการ
 • ให้บริการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
 • ให้บริการด้านการบริหารงานขายและงานตลาดอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทอย่างครบวงจร
บริษัท ทริปเปิ้ล เอ โปรเฟสชั่นแนล คอนซัลติ้ง จำกัด
http://www.facebook.com/pages/Triple-A-Professional-Consulting
Tel : 0-2686-3417, e-mail : info@triple-apc.co.th
 • ให้บริการด้านที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
 • ให้บริการด้านงานวิจัย สำรวจ และ วิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
 • ให้บริการด้านการวางแผนการตลาดอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
 • ให้บริการด้านการวางแผนการใช้สื่อโฆษณาและบริการด้านสื่อโฆษณาอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
 • อ่านต่อ....