บริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหา

ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์

Service

เราพร้อมให้บริการ ในการให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทตั้งแต่การวิเคราะห์ วิจัย สำรวจ การวางแผนการตลาด การวางแผนการใช้สื่อโฆษณา รวมไปถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดหาแหล่งเงินทุน การบริหารงานโครงการทั้งงานก่อสร้าง งานขาย และงานตลาด ทั้งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย (Residential)....

Vision

บริษัท ทริปเปิ้ล เอ โปรเฟสชั่นแนล คอนซัลติ้ง จำกัด มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภทอย่างมืออาชีพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยมีรูปแบบการดำเนินงานที่เน้นบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อมอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า รวมถึงเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ ....

Portfolio

ปัจจุบัน เราได้ให้บริการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการต่าง ๆ การวิจัย และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การให้บริการด้านการช่วยจัดหาแหล่งเงินทุน การบริหารงานขายและงานตลาดในลักษณะ Soles Agent รวมถึงการให้บริการด้านการบริหารโครงการ ....


 Portfolio : Video

บริษัท ทริปเปิ้ล เอ โปรเฟสชั่นแนล คอนซัลติ้ง จำกัด
facebook.com/triple.a.consulting
Tel : 0-2686-3417, e-mail : info@triple-apc.co.th
  • ให้บริการด้านที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
  • ให้บริการด้านงานวิจัย สำรวจ และ วิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
  • ให้บริการด้านการวางแผนการตลาดอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
  • ให้บริการด้านการวางแผนการใช้สื่อโฆษณาและบริการด้านสื่อโฆษณาอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
  • อ่านต่อ....